ul. Wiosenna 21
05-840 Brwinów
tel. 22 738 25 30,  22 738 22 90
fax: 22 729 31 79

e-mail:brwinow@ksnaw.pl terapia.brwinow@ksnaw.pl

Bank Pekao SA 67124063481111001061509310

Dom Pomocy Społecznej KSN AW
ul. Wiosenna 21 Brwinów

 

Film o Domach z Brwinowa i Milanówka naszego Stowarzyszenia. 

Reportaż nagrany w dniu 02.09.2023 przez redakcję TV Republika.


terapia zajęciowa


nasze INICJATYWY


Rękodzieło
Nasze prace które możesz mieć w domu

Zapraszamy do
wspierania


PRACOWNIE TEMATYCZNE

szerzymy idee integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi

organizujemy rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki


imprez kulturalno– rozrywkowE, rekreacyjNE i sportowE


Siedziba
Zarządu Głównego

ul. Deotymy 41
Warszawa

Dom Pomocy Społecznej
Brwinów

ul. Wiosenna 21
Brwinów

ul. Wiosenna 21
05-840 Brwinów
tel. 22 738 25 30,  22 738 22 90
fax: 22 729 31 79

e-mail:brwinow@ksnaw.pl terapia.brwinow@ksnaw.pl

Bank Pekao SA 67124063481111001061509310

prowadzimy działalność
charytatywno - opiekuńczĄ


pogłębiamy formacje religijne

WSPIERAJĄ NAS

DZIĘKUJEMY